หน้าแรก

สิงหาคม 26, 2011 - 7:07 am No Comments

 

 

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างองค์กรที่ดำรงอยู่ในความสมดุลย์ ระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความยั่งยืนของสังคมและความสุขของผู้ร่วมงาน เวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยืดมั่นในปรัชญาการทำงานของของตนมาโดยตลอด ด้วยความเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับสังคมที่มั่นคงและบุคลากรที่มีความสุข และเนื่องด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงถูกคัดเลือกอย่างเข้มงวด ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น และต้องมีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เป็นกลางหรืองานวิจัยยืนยัน คุณภาพชัดเจน ด้วยปรัชญาของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นของผู้ร่วมงานทุกคน บริษัทฯ จึงมีการดำเนินงานที่ราบรื่นมาโดยตลอด จึงเป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดต่อไป